Reglamentas

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS REGLAMENTAS

 

I. BENDROS NUOSTATOS

1. Reglamentas apibrėžia Pardavėjo turimos parduotuvės sąlygas, kurių privalo laikytis Vartotojai, taip pat Pirkėjai.

II. SĄVOKOS

Reglamente panaudotos sąlygos reiškia:

1. Pardavėjas - Marcin Uszak, turintis būstinę 66-400 Gorzów Wielkopolski, Marcinkowskiego g. 10h/8, mokesčių mokėtojo kodas: PL5992781700, kuris vykdo ūkinę veiklą turėdamas Parduotuvę užsiimančia prekių pardavimu ar paslaugų teikimu.

2. Parduotuvė - internetinių puslapių ir informacinių įrankių rinkinys (internetinė svetainė), kurį valdo Pardavėjas ir leidžia Vartotojams sudaryti Pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis, prieinama internetiniame domene: www.mustang-batai.lt

3. Pirkėjas - Vartotojas, kuris dėl to, kad naudojasi Parduotuve sudarėPardavimo sutartį arba Paslaugų teikimo sutartį.

4. Pardavimo sutartis - sutartis sudaryta Parduotuvėje pagal taisykles numatytas Reglamente Pardavėjui ir Pirkėjui, kurios objektas yra prekių pardavimas Pirkėjui

5. Paslaugų teikimo sutartis - sutartis sudaryta parduotuvėje remiantis taisyklėmis numatytomis Reglamente tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kurios objektas yra Pardavėjo teikiama paslauga arba paslaugos Pirkėjui.

6. Sutartis - apima Pardavimo sutartį ir Paslaugų teikimo sutartį.

7. Reglamentas - šis Parduotuvės Reglamentas

8. Medžiagos - informacija pateikta Parduotuvės internetiniuose puslapiuose, tarp kitko pavadinimai ir aprašymai bei nuotraukos ir grafinės prekių iliustracijos, prekių gamintojų ženklinimas.

9. Vartotojas - Interneto vartotojas kuris naudojasi Parduotuve, įsigyja arba ketina įsigyti prekes ar paslaugas, kurias siūlo Pardavėjas tarpininkaujant Parduotuvei. 

10. Naujienlaiškis - Pardavėjo teikiama paslauga, kurios tikslas elektroniniu keliu persiųsti informaciją, taip pat prekybinę informaciją, susijusią ypač su Pardavėju ir jo produktais, elektroninio pardavimo sritimi, naujienomis, akcijomis ir prekybiniais pasiūlymais.

 

III. BENDROS NAUDOJIMOSI PARDUOTUVE SĄLYGOS

1. Pardavėjas per internetinę parduotuvę esančią internetiniame puslapyje adresu: www.mustang-batai.lt suteikia galimybę apsipirkti tarpininkaujant internetui. Norėdami apsipirkti pasirinkite produktą (modelis, dydis), įdėkite į „krepšelį”, paspauskite mygtuką „užsisakau ir moku" ir užpildykite užsakymo blanką.

2. Parduotuvės veiklos objektas yra firminių batų pardavimas. Parduotuvėje parduodamomis prekėmis leidžiama prekiauti Lenkijoje. Prie kiekvieno produkto nurodomas prekės gamintojas bei kita reikalinga informacija.

3. Internetinė parduotuvė vedama pagal ūkinę veiklą Pardavėjo pavadinimu: MARCIN USZAK, Karola Marcinkowskiego g. 10H, 8 patalpa, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Lenkų, mokesčių mokėtojo kodas: PL5992781700, įmonės kodas: 080064236 įrašyta į Centrinę ūkinės veiklos apskaitą ir informaciją (CŪVAI)

4. Tuo atveju, kai siuntinys siunčiamas su apmokėjimu pristačius, tai užsakytą produktą iki 13 val. išsiunčiame tą pačią dieną, o po 13 val. kitą darbo dieną po užsakymo gavimo, kai atliekamas pavedimas į banko sąskaitą - pavedimo gavimo dieną.

5. Sutarties sudarymo momentas yra Parduotuvės išsiųstas patvirtinimas Klientui

6. Pardavimo sutarties turinys saugomas informacinėje sistemoje, pateikiant šį reglamentą parduotuvės puslapyje bei persiunčiant jo turinį Klientui.

7. Šia forma sudarytos pardavimo sutarties įvykdymo momentas iš parduotuvės pusės yra data, kai klientas atsiima siuntinį.

8. Pardavėjas privalopristatyti klientui produktą be trūkumų.

9. Informaciją apie suteiktas garantijas pristatome garantiniame dokumente. Procedūrų įgyvendinimas pristatytas garantiniame dokumente.

10. Klientas turi galimybę susipažinti su verslininkų gerų praktikų kodeksu. Gerų praktikų kodeksas nurodomas 2007 m. rugpjūčio 23 d. įstatyme dėl kovos su nesąžiningomis praktikomis rinkoje. Aktualus Įstatymo turinys prieinamas adresu http://isap.sejm.gov.pl/

11. Sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Kliento galioja nuo jos sudarymo dienos iki jos įgyvendinimo, tai yra kai Klientas atsiima produktą.

12. Klientas - vartotojas sutarties sudarymo metu yra įpareigotas sumokėti už produktą, kuris yra sudarytos sutarties objektas

13. Klientas - vartotojas kilus ginčui su Pardavėju turi galimybę derybų geru išspęsti klausimą: a) kreiptis į pastovų vartotojų teismą b) tarpininkauti c) kreiptis į vaivadijos Prekybos inspekcijos inspektorių d) gauti nemokamą pagalbą iš Vartotojų federacijos ginčo sprendimo klausimu, pasinaudoti nemokama vartotojų infolinija 800 007 707.

14. Klientas - vartotojas atlieka pirkimą nesusijusį su jo vykdoma ūkine ar profesine veikla.

15. Klientas - atliekantis pirkimą parduotuvėje, taip tap atliekantis pirkimą susijusį su vykdoma ūkine ar profesine veikla arba Klientas - vartotojas apie kurį kalbama aukščiau.

16. Parduotuvė dirba darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio 09:00 - 17:00 val.

17. Vartotojas gali naudotis Parduotuve tarpininkaujant įrenginiams palaikantiems ryšį su internetu (kompiuteris, telefonas), pasinaudojant interneto naršykle.

18. Vartotojo naudojamas Pardavėjo pavadinimas, Parduotuvės logotipas, Medžiagos ir kitos, nei Parduotuvės komponentų medžiagos (taip pat grafiniai Parduotuvės elementai bei Parduotuvės sistema ir kompozicija - pvz. layout) yra draudžiama išskyrus situacijas aiškiai apibrėžtas Reglamente arba kai šiame punkte išvardintų daiktų apimtų autorinėmis teisėmis naudojimas galimas esant Pardavėjo ar įgaliotų trečiųjų subjektų aiškiam raštiškam sutikimui.

 

IV. REGISTRACIJA PARDUOTUVĖJE

1. Jeigu norite tapti pastoviu mūsų internetinės parduotvės klientu, tai galite prisiregistruoti. Dėl to išvengsite sunkaus savo kontaktinių duomenų ir duomenų siuntimui įvedimo atliekant pirkimus. Teisingos registracijos sąlyga yra blanko laukelių pažymėtų kaip privalomi užpildymas. Tai yra: vardas ir pavardė, vietovė su pašto kodu ir adresu, el. pašto adresas, telefono numeris, valstybė bei teikiamo užsakymo pristatymo ir mokėjimo būdo nurodymas.

 

2. Vartotojai turi galimybę:

a. naudotis Parduotuve, tame sudaryti Sutartis be poreikio prisiregistruoti, arba

b. prisiregistruoti mūsų Parduotuvėje panaudojant Vartotojo prisijungimo duomenis (vartotojo vardas ir slaptažodis) iš Parduotuvės paskyro

3. Sutarties sudarymas be ansktesnio prisiregistravimo Parduouvėje yra galimas išpildžius šias sąlygas:

a. teisingai užpildžius elektroninį internetinį blanką, kurį galima surasti Parduotuvės internetiniame puslapyje pateikiant reikalaujamus duomenis

b. Reglamento priėmimas

4. Prisiregistravus Parduotuvėje sukuriama Vartotojo paskyra su išteklių rinkiniu, kuriame kaupiama informacija apie Vartotoją bei jo veiksmus Parduotuvės ribose dėl sudaromų sutarčių. Savo paskyroje Vartotojas turi tarp kitko prieigą prie savo užsakymų pateiktų Parduotuvėje istorijos.

V. UŽSAKYMŲ TEIKIMAS PARDUOTUVĖJE - SUTARTIES SUDARYMAS

1. Prieš pateikiant užsakymą vartotojas į virtualų krepšelį sudeda pasirinktas prekes ar paslaugas, kurias ketina įsigyti. Virtualus krepšelis yra įrankis, kurio dėka Vartotojas gali sumuoti pasirinktas prekes/paslaugas prieš jų pirkimą, perskaičiuoti prekių/paslaugų vertę, kurias sudėjo į krepšelį bei apskaičiuoti pristatymo išlaidas. Pasirinkdamas prekes/paslaugas Vartotojas gali laisvai tvarkyti krepšelio turinį pridedant į krepšelį kitas prekes/paslaugas arba pašalinant jas iš krepšelio.

2. Pagrindine užsakymo įgyvendinimo sąlyga yra teisingas Vartotojo užsakymo blanko užpildymas, kurį pateikia Parduotuvė.

3. Vartotojo nurodytas el. pašto adresas ir telefonas gali būti naudojamas įgyvendinti pateiktiems užsakymams.

4. Tuo atveju, kai Pardavėjas negali suteikti paslaugos dėl to, kad produktas nėra prieinamas, tai vėliausia per 30 dienų nuo sutarties sudarymo informuos apie tai Klientą. Klientas priims sprendimą dėl pateikto užsakymo. Klientas gali nurodyti papildomą laiką užsakymo įgyvendinimui.

5. Tuo atveju, kai blankai užpildomi neteisingai, tai parduotuvė turėdama teisingus kontaktinius duomenis perduos pirkėjui informaciją apie klaidingai užpildytą blanką ir dėl to nėra galimybės įgyvendinti užsakymą.

6. Nupirkti produktai pristatomi adresu nurodytu užsakymo blanke.

7. Klientas turi teisę pasirinkti pristatymo būdą pagal užsakymo blanką.

8. Siuntimo išlaidos padengiamos pirkėjo. Apibrėžtais atvejais, jeigu su tuo sutinka internetinė parduotuvė, mokestis už pristatymą gali būti perkeltas parduotuvei. Kiekvieną kartą tokia informacija prieinama prie užsakymo bei patvirtinama Klientui pateikus užsakymą.

VI. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS

1. Užsakymą galima atšaukti telefonu arba elektroniniu paštu, nurodant užsakymo ID numerį. Užsakymo atšaukimas yra veiksmingas jo atlikimo momentu.

VII. MOKĖJIMO IR PRISTATYMO SĄLYGOS

1. Kainos internetinėje parduotuvėje yra bruto kainomis (priskaičiuotas PVM mokestis) ir yra išreikštos PLN, EUR, GBP, USD, HUF, RUB, UAH, CZK priklausomai nuo kliento pasirinkimo. Kainos perskaičiuojamos remiantis valstybiniu valiutų keitimo santykiu, kuris galioja tam tikrą dieną.

2. Produktai siunčiami tarpininkaujant Kliento pasirinktam vežėjui. Kainos bei prieinami vežėjai nurodyti parduotuvės papildomame puslapyje paskyroje mokėjimai ir pristatymai.

3. Klientas teikdamas užsakymą pasirenka mokėjimo būdą už užsakomą produktą. Mokėjimas už prekę pagal galimybę turi būti atliktas nedelsiant po užsakymo pateikimo, kai mokama pavedimu arba pristačius ar tuo atveju, kai mokama pristačius prekę.

4. Užsakymo įgyvendinimo laikas, tai laikas per kurį siuntinys pasieks Kliento rankas. Šį laikotarpį sudaro įgyvendinimo laikas ir laikas reikalingas vežėjui pristatyti siuntinį nurodytu adresu. Numatomas įgyvendinimo laikas yra nuo 1 iki 2 darbo dienų.

VIII. NAUJIENLAIŠKIS

1. Kiekvienas vartotojas, kuris užsirašo mūsų parduotuvėje kaip Klientas arba Abonentas patenka į mūsų Vartotojų duomenų bazę. Parduotuvė gali išsiųsti neužsakytas žinutes vartotojams, kurių turi kontaktinius duomenis ir jie sutiko gauti Naujienlaiškį. Nesiunčiame elektroninių laiškų asmenims, kurių nėra mūsų duomenų bazėje - nesiunčiame šiukšlių. Jeigu gavote elektroninį laišką su informacija apie naujienas arba akcijas tai reiškia, kad esate mūsų duomenų bazėje ir norite juos gauti. Jeigu nenorite gauti tokių žinučių ateityje, tai tiesiog informuokite mus apie tai nurodydami VARTOTOJO VARDĄ, STATUSĄ (Klientas, Abonentas) bei pagal galimybes registracijos datą mūsų tinkle.

IX. ASMENS DUOMENIS

1. Internetinė parduotuvė apriboja galimybę panaudoti ir kaupti informacią apie klientus iki būtino minimumo reikalingo parduoto produkto siuntimui, o tai yra: elektroninio pašto adresas, asmens duomenys ir adresas. Ši informacija nėra perduodama tretiesiems asmenims ir panudojama tik klientų užsakymams įgyvendinti bei kleintų informavimui apie mūsų siūlomus naujus produktus. Jūsų asmens duomenis mes apdorojame pagal 1997 m. rugpjūčio 29 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus siekiant įgyvendinti Jūsų užsakymus ir jie nebus perduoti jokiems išoriniams subjektams. Kiekvienas iš Jūsų turi galimybę pataisyti duomenis, o taip pat nustoti juos apdoroti, bet apie tai reikia informuoti raštiška forma.

X. GARANTIJOS IR GRĄŽINIMAI

1. Garantija parduotam vartojimo produktui neatleidžia ar neapriboja pirkėjo teisių kylančių dėl netinkamos daikto kokybės.

2. Internetinėje parduotuvėje siūlomiems produktams taikoma 24 mėnesių gamintojo garantija.

3. Jeigu gautas produktas turės techninių defektų, buvo sugadintas pristatymo metu arba neatitinka užsakymo, tai Klientas - vartotojas turi teisę pateikti reklamaciją pasinaudodamas netinkamos daikto kokybės garantija arba suteikta garantija.

4. Prašome, jeigu tai įmanoma prie reklamacijai teikiamo produkto prijungti užsakymo ID numerį siekiant identifikuoti klientą - vartotoją.

5. Reklamacijai teikiamą produktą kartu su kontaktiniu adresu ir telefono numeriu ir pagal galimybes defekto aprašymu, reikia išsiųsti adresu: Marcin Uszak, Marcinkowskiego g. 10h/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

6. Reklamacija bus išnagrinėta ir išsiųsta per 14 dienų, o klientas bus informuotas apie jos išsprendimo būdą.

 7. Klientas turi teisę reikalauti, kad prekė būtų tokios formos, kokia numatyta sutartyje atliekant nemokamą taisymą, pakeitimą, kainos sumažinimą ar sutarties nutraukimą.

8. Pardavėjas neturėdamas galimybės išpildyti kliento - vartotojo reikalavimų kiekvieną kartą informuoja apie priežastį ir siūlomo sprendimo būdus.

XI. GRĄŽINIMAI - SUTARTIES NUTRAUKIMAS

1. Klientas - vartotojas turi teisę nutraukti sutartį nenurodydamas priežasčių per 14 dienų nuo siuntinio gavimo ir nepatiriant jokių išlaidų, išskyrus išvardintas aukščiau.

2. Prie išlaidų, kurias apmoka Klientas - vartotojas, apie tai kalbama 1 taške aukščiau, priklauso: a) jeigu Klientas - vartotojas nepasirenka pigesnio pristatymo būdo iš nurodytų parduotuvės puslapyje, tai klientui - vartotojui grąžinama pigiausio pristatymo vertė, b) tiesiogines grąžinimo išlaidas į parduotuvę apmoka klientas, c) atsakomybė už žalą sumažėjus prekės vertei pardavėjo atžvilgiu.

3. Termino išlaikymui pakanka išsiųsti pareiškimą prieš jo pabaigą elektroninio pašto adresu admin@buty-mustang.pl arba laišku parduotuvės adresu. Pavyzdinį pareiškimą galima parsisiųsti čia: Pareiškimas dėl sutarties nutraukimo.

4. Manoma, kad sutartis nebuvo sudaryta, o tai ką šalys tarpusavyje tiekė grąžinama nepakitusios būsenos.

5. Grąžinimas turi įvykti nedelsiant, vėliausia per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo parduotuvės adresu.

6. Kartu su grąžinamu produktu prašoma persiųsti išspausdintą pareiškimą apie sutarties nutraukimą bei banko sąskaitos, į kurią Parduotuvė turi grąžinti pinigus, numerį.

7. Pardavėjas turi teisę susilaikyti su pinigų grąžinimu Klientui - vartotojui iki tol, kol gaus iš jo produkto išsiuntimo patvirtinimą.

8. Pardavėjas patvirtina Klientui - vartotojui gautą sutarties nutraukimą.

XII. PAKEITIMAS

1. Visi pas mus pirkti produktai gali būti pakeisti. Jeigu Jums prekė netinka, tai galite ją grąžinti arba pakeisti tokia pačia kitokio dydžio ar visai kita, mums ją atsiunčiant. Prašome anksčiau suderinti ar Jus dominantis produktas šiuo metu prieinamas. Jeigu jis neprieinamas, tuomet mes stengsimės jį pakeisti kuo greičiau. Jei tai bus įmanoma (pvz. dėl pasibaigusių prekių) pasiūlysime kitą prieinamą produktą arba grąžinsime pinigus.

 • Jeśli cena nowego produktu będzie wyższa od ceny zwracanego, poprosimy cię o dopłatę różnicy.

 

 

2. Jeigu naujo produkto kaina bus didesnė už grąžinamos prekės, tai paprašysime primokėti skirtumą.

 • Jeśli cena nowego produktu będzie niższa od ceny zwracanego, zwrócimy ci różnicę.

 

 

3. Jeigu naujo produkto kaina bus žemesnė už grąžinamos prekės, tai mes grąžinsime Jums skirtumą.

 • Wszelkie dodatkowe informacje w tym zakresie są ustalane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

 

4. Visa papildoma informacija šiuo klausimus yra suderinama tarp Pardavėjo ir Kliento.

XIII. PRZERWY TECHNICZNE

XIII. TECHNINĖS PERTRAUKOS

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

 

 

1. Pardavėjas nėra atsakingas už Vartotojams atimtą galimybę naudotis Parduotuve dėl aukštesniosios jėgos veikimo.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

 

2. Pardavėjas pasilieka sau teisę daryti pertraukas Parduotuvės veikime dėl techninio serviso, priežiūros darbų arba darbų susijusių su Parduotuvės funkcionavimo pagerinimu. Tuo pačiu Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, kad minėtos pertraukos vyktų nakties valandomis ir truktų kuo trumpiau.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 64 poz.16 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827)

 

 

1. Šiame Reglamente nesutvarkytiems klausimams taikomos Lenkijos civilinės teisės nuostatos: 1964 m. balandžio 23 d. įstatymas - civilinis kodeksas (O. L. Nr. 64, 16 pozicija su pakeitimais, 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymas (2014 m. O. L., 827 pozicija).

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

2. Šio Reglamento nuostatos nepanaikina ar neapriboja bet kokių Kliento teisių, kuris tuo pat metu yra Vartotojas pagal 1964 m. balandžio 23 d. įstatymą - Civilinį kodeksą (O. L. Nr. 16, 93 pozicija su pakeitimais), kurios priklauso jam pagal besąlygiškai galiojančią teisę. Jeigu šio reglamento nuostatos neatitinka galiojančios teisės, tai pirmenybė taikoma galiojančioms teisės nuostatoms.

 • W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust.1.

 

 

3. Atsižvelgiant į sutartis sudaromas su Klientais, kurie yra verslininkais, turinčiais būstinę už Lenkijos Respublikos ribų, klausimams nesutvarkytiems šiuo Regamentu taikomos tik atitinkamų Lenkijos teritorijoje galiojančių teisių nuostatos, o yač tos, kurios išvardintos 1 taške.

 • W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

 

4. Atsižvelgiant į sutartis sudarytas su Klientais esančiais vartotojais turinčiais būstinę už Lenkijos Respublikos ribų, nesutvarkytiems klausimams šiuo Reglamentu bus taikomos Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančios įstatymų nuostatos.Atitinkamų įstatymų galiojančių Lenkijos Respublikos teritorijoje taikymas neatima vartotojui apsaugos turimos pagal įstatymus, kuriuos galima taikyti pagal sutartį, remiantis teise, kuri galioja valstybės teritorijoje, kurioje vartotojas gyvena.

 • Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

 

 

5. Jeigu negaliojimu apimama tik teisinio veiksmo dalis, tai veiksmas galioja kitų dalių atžvilgiu, nebent pagal aplinkybes yra aišku, kad dėl negaliojančių nuostatų veiksmas negali būti įvykdytas.

 • Zmiana treści regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie.

 

 

6. Reglamento turinio pakeitimas gali būti įvykdytas tik prieš tai informavus Vartotojus apie numatomų pokyčių apimtį ne vėliau, nei 14 dienų iki įsigaliojimo dienos.

 • Zamówienia realizowane w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

 

 

7. Užsakymai įgyvendinami galiojant ansktesniam reglamento variantui vykdomi pagal jo nuostatas.

 • Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmiany w Regulaminie może usunąć swoje konto.

 

 

8. Jeigu Vartotojas nesutinka su reglamento pokyčiais, tai gali pašalinti savo paskyrą.

 • Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: admin@buty-mustang.pl lub pod numerem telefonu: 95 735 89 3795 735 89 37, oraz pisemnie: Marcin Uszak, ul. Karola Marcinkowskiego 10H/8 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

9. Ryšys su Pardavėju galimas tik el. pašto adresu: admin@buty-mustang.pl arba telefono numeriu: 95 735 89 37, 95 735 89 37 bei raštu: Marcin Uszak, Karola Marcinkowskiego g. 10H/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 • Wszystkie materiały znajdujące się na stronie www.buty-mustang.pl oraz adres sklepu podlegają ochronie prawnej i są przedmiotem prawa autorskiego.

 

 

10. Visos medžiagos esančios interneto svetainėje: admin@buty-mustang.pl bei parduotuvės adresas yra saugomi teisės ir yra autorinių teisių objektas.

 • Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

 

 

11. Reglamnetas pradeda galioti 2014 m. gruodžio 25 d.

XV. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

XV. REGLAMNETO PRIEDAI

 • Załącznik nr 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

 • Załącznik nr 2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

 

 • Załącznik nr 3. Dodatkowe informacje dla klienta

 

 

1. Priedas Nr. 1 Pareiškimas dėl sutarties nutraukimo

2. Priedas Nr. 2 Informacija apie teisės nutraukti sutartį panaudojimą

3. Priedas Nr. 3 Papildoma informacija Klientui

į viršų
Sklep internetowy Shoper.pl | Supported by CleverCode
Parodyti pilną puslapio variantą
Sklep internetowy Shoper.pl